espeaker.pl
Dziennik ucznia
Dziennik ucznia
Facebook
TOEIC - Angielski
Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.
 1. W naszej szkole możecie Państwo:

  zarejestrować się na egzamin TOEIC®, TOEIC® Bridge lub WiDaF przygotować się do egzaminów ETS, zarówno do TOEIC®, TOEIC® Bridge oraz niemieckiego (WiDaF) zdać egzamin TOEIC® w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek lub zdać egzamin w dowolnie wybranym terminie, na żądanie zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC® i TOEFL®

 2. Czym jest TOEIC?

  Przez ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Dzisiaj wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie. Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami Pozwalają uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy Firmy oraz osoby poszukujące pracy na całym świecie zaufały punktacji TOEIC® i osiągnęły przewagę nad konkurencją.
  Rodzina Certyfikatów TOEIC®:
  • Certyfikat językowy:TOEIC® Listening and Reading: Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.
  • Certyfikat językowy: TOEIC® Speaking and Writing: Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.
  • Certyfikat językowy: The TOEIC Bridge™ test: Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.
  Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów
  • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
  • brązowy: 220 – 465 punktów
  • zielony: 470 – 725 punktów
  • niebieski: 730 – 855 punktów
  • złoty: 860 – 990 punktów

 3. Koszt certyfikatu

  Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:
  • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
  • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat dla pozostałych osób
  Więcej informacji: www.pl.toeic.eu

 4. Uznawalność

  Doktorant z certyfikatem TOEIC, TOEFL Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskichegzaminy TOEIC®, TFI™ i TOEFL® stanowią podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
  Zgodnie z treścią powyższego Rozporządzenia,egzamin TOEIC® jest honorowany z wynikiem 700 punktów, TOEFL® iBT z wynikiem 87 punktów, a egzamin TFI™ z wynikiem 605 punktów.

  Służba Cywilna Egzaminy TOEIC®, TFI™ i TOEFL® są uznawane przez Służbę Cywilną w Polsce w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  Certyfikat TOEIC® z wynikiem 700 punktów i TFI™ z wynikiem 605 punktów są uznawane przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym
  Podstawa prawna:
  DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 13 POZ. 82 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 r.)

  Więcej informacji o egzaminach ETS na www.etsglobal.org/Pl/Pol